PROJEKT

Fjernvarme i Gørlev og omegn

0

383 husstande har allerede vist deres interesse i fjernvarme.

Skal vi have fjernvarme til området er det vigtigt, at så mange personer/husstande som muligt viser deres interesse. Vi skal kunne godtgøre overfor forsyningsselskaberne, at interessen for brug af fjernevarme er til stede, inden de opstarter projektet. Så udfyld venligst nedenstående formular.

VIGTIGT: Indsend venligst kun 1 gang pr. husstand/adresse.

Fjernvarme
Udfyld kun hvis du har en virksomhed, der ønsker fjernvarme
Skriv adressen, hvor du muligvis er interesseret i at få etableret fjernvarme
Bruger du naturgas, olie, brænde eller træpiller i dag?
Er du interesseret i at blive tilsluttet fjernvarme?
Jeg accepterer betingelserne

Betingelser: Dine oplysninger opbevares sikkert og bruges kun i forbindelse med dette projekt vedr. fjernvarme.

Fjernvarme til Gørlev og omegn

Birgit og Erik har indledt dialog med Høng Varmeværk og Kalundborg Forsyning i forhold til at få klarlagt muligheden for etablering af fjernvarme i Gørlev og omegn.

Nyheder

Info – status på fjernvarmeprojektet

Det er positivt, og alt tyder på det lykkes med at få fjernvarme til Gørlev og nærliggende byer.

Mange har tilkendegivet deres interesse i fjernvarme på Gørlev og omegns Lokalråds hjemmeside, og mange storkunder har tilkendegivet interesse. Konklusionen fra Kalundborg Forsyning er, at grundlaget for fjernvarme er til stede. Tidligere har rådgiver ved Høng Fjernvarme konkluderet det samme.

Forbrugerprisen vil altid afhænge af antallet af bruger.

Fokus skal nu drejes til konkret projekt og registrering.

Kalundborg Forsyning har færdiggjort interne beregninger med henblik på de årlige omkostninger pr. bruger. Det var beregnet på ordinære fjernvarme priser, men det er hensigten at fjernvarmen til Gørlev og omegn skal være den ”grønne” overskudsvarme fra virksomhederne. Beregningen viste fjernvarmen er billigere end de nuværende gaspriser og varmepumper – til trods for den lange forsyningsledning.

Næste skridt er, at Kalundborg Forsyning inddrager et rådgivende ingeniørfirma til udarbejdelse af forundersøgelse, for at få konkrete beregninger på bordet på overskudsvarmen.
Vores arbejdsgruppe skal tage stilling til om vi vil tilslutte os Kalundborg Forsyning eller vi vil etablere et a.m.b.a. og blive koblet på Høng Fjernvarmeværk. Sidstnævnte kræver dog meget specialviden.

Det kan bemærkes, at KL og Regeringen den 29. juni 2022 indgik aftale om, at alle danskere med gasopvarmning (og olie) skal have besked inden årets udgang om hvorvidt de vil være omfattet af kommende fjernvarmeprojekter eller ej – og hvis ikke, hvad alternativet så er. Beskeden skal komme fra kommunen.

Tak for den store interesse. I vil hører nærmere om projektet, der forventes at tage 2-3 år.

Møde hos Kalundborg Forsyning, hvor forskellige modeller indenfor fjernvarme blev diskuteret. Birgit Frederiksen: “Vi vil bare gerne have en varig løsning, som er nem at tilgå og som bliver serviceret. Gerne en TOTALLØSNING, der er grøn og bare virker!

Der snakkes derfor omkring ejerskab (totalløsning fra Kalundborg Forsyning) vs. lokalt ejerskab, hvor forsyningen kun drifter.

Der er også gang i håndteringen af interessenterne af både beboer og industrien, men der skal mere skub i tingene. Der er kun ca. 300 interesserede – så måske giver det mening at have dage i nærområdet, så borgerne kan komme forbi og stille spørgsmål, eventuelt via et ”rullende kontor” i Gørlev i ny og næ.

Forskellige ideer er i spil og der beregnes på disse samt det faktum, at Kalundborg Forsyning har meget ”grøn” overskudsvarme.

 
Berigtigelse: Gørlev og omegns Lokalråd er ikke initiativtager til dette projekt, men bistår udelukkende den frivillige gruppe med hjælp til indsamling af interessetilkendegivelser og facilitering af møder.

Torsdag den 31. marts kl. 19:00-20:30 afholdes der infomøde på Den Gamle Sukkerfabrik, Algade 2 D, 4281 Gørlev. Her vil Birgit informere om status på projektet samt planerne for det videre forløb. Repræsentanter for Høng Varmeværk og Kalundborg Forsyning er inviteret. Alle er velkommen.

Dagsorden

  1. Søren Juul Nerenst laver en kort velkomst til Den Gamle Sukkerfabrik og giver ordet videre til Erik
  2. Velkomst og ide om Høng Varmeværk, v/Erik.
  3. Ordstyrer/dirigent v/Jonas Henriksen, Medlem af Kommunalbestyrelsen og sidder i Teknik- og Miljøudvalget + hjælper med den elektroniske formidling for lokalrådet etc.
  4. Grovskitse og muligheder for fjernvarme, v/rådgiver Brian Puggaard Thomsen DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab, fra Fjernvarmens Hus i Kolding).
  5. Høng Varmeværk, v/driftschef Henrik Rohde – besvarer spørgsmål.
  6. Hvad nu… er der interesse for ideen, og skal der arbejdes for fjernvarmeløsning v/Birgit.
  7. Ved interesse – nedsættelse af kontaktgruppe f.eks. 3 personer, hvor opgaven bl.a. er formidling løbende via hjemmesiden.
  8. Tak for i aften.

Kontaktpersoner

Erik Andersen, telefon 24 62 10 44
Birgit Frederiksen, telefon 22 45 71 39
Steen Lund, telefon 61 27 55 64

Birgit kan endvidere kontaktes på mail 44birgit@gmail.com

"Det faktum, at gassen udfases i 2035, og at gassen måske i årene fremover bliver langt dyrere end hidtil, betyder, at der skal ske noget. Derfor er det vigtigt at høre, hvad borgerne i Gørlev mener. Det håber vi at få afdækket på et snarligt borgermøde."
Citat Birgit og Erik, sn.dk