Generalforsamling

I GØRLEV OG OMEGNS LOKALRÅD 2023

TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 19:00

Dagsorden for generalforsamlingen

Udover den ordinære dagsorden for generalforsamlingen er dette også et borgermøde om planerne for den nye naturvold (langs hovedvejen fra Kirkevangen til Gørlev Mose), som lokalrådet har taget initiativ til. Vi får besøg af en repræsentant for den entreprenør, som lokalrådet samarbejder med i den forbindelse. Han vil kunne svare på alle de spørgsmål I måtte have.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om lokalrådets virksomhed
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af:
  a. Bestyrelsesformand for 2 år
  b. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  c. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  d. 1 revisor for 2 år
  e. 1 revisorsuppleant for 1 år
 7. Eventuelt

Ønsker du stemmeret ved generalforsamlingen eller blot støtte lokalrådets arbejde, så meld dig ind i lokalrådet på denne adresse (klik her) . Du er også velkommen til at møde op lidt før kl. 19:00 den 21. marts, så hjælper vi med at melde dig ind.

Har du forslag til dagsordenen (Indkomne forslag), så skal dette være formanden i hænde senest den 13. marts 2023 på formand@lokalraadet.dk

Vi ses tirsdag den 21. marts kl. 19:00 på Den Gamle Sukkerfabrik, Algade 2D, 4281 Gørlev