Grejtrailer for Kalundborg Kommune

Administreres af Gørlev og omegns Lokalråd

Er der en sti, du ka' li'? Så kan du som frivillig bruge grejtraileren til at holde den ved lige

Grejtraileren er en mobil udstyrsbase til frivillig pleje af grønne områder. Det er en lukket trailer med indhold af kvalitetsværktøj og -maskiner, du som frivillig kan låne gratis.

Grejtraileren har flere store maskiner til de mere krævende opgaver samt maskiner og håndholdt værktøj til de lettere naturpleje opgaver.

I grejtraileren høreværn. Der er dunke med benzin til maskinerne.

Gørlev og omegns Lokalråd opbevarer grejtraileren et let tilgængeligt sted midt i kommunen. Det er Gørlev Sportsfiskerforening der står for at vedligeholde udstyret og fylde brændstof på dunkene.

Udstyret må udelukkende benyttes indenfor Kalundborg kommunes på arealer med bred offentlig adgang. På kommunale arealer skal Vej og Park forinden kontaktes, så der sikres sammenhæng med kommunens plejeplaner. Grejtraileren må ikke anvendes til at overtage opgaver, der i dag løses af kommunens entreprenørservice. Ved tvivlsspørgsmål kan Vej og Park kontaktes på følgende mail: park@kalundborg.dk

Spørgsmål og svar om grejtraileren

Hvem kan låne traileren?

Traileren kan lånes af personer, der er tilknyttet en forening, som er godkendt af Kalundborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg. I bookingprocessen vil du blive bedt om at vælge den forening du repræsenterer.

Kræver det trailerkort, at køre med grejtraileren?

Nej, det kræver ikke trailerkørekort at køre med grejtraileren, men du skal læse på din registreringsattest, hvor mange kilo din bil må trække. Den samlede vægt af bil + trailer må ikke overstige 3500 kg. Den lastede trailer vejer 635 kg.

Hvis du er i tvivl, kan du her beregne, om din bil må trække traileren: http://www.fdm.dk/trailer-og-campingvogn/trailer-campingvogn-beregner

Må udstyret i grejtraileren benyttes på privat ejendom?

Ja, grejtrailerens udstyr må benyttes på din eller andre personers ejendom, når der er indgået aftale med disse om vedligeholdelsens art og omfang. Der opfordres til, at der indgås skriftlig aftale med den enkelte ejer om, hvilket arbejde der må udføres. Det gælder dog stadig, at der er bred offentlig adgang til det areal, hvor udstyret i grejtraileren benyttes.

Udstyret i grejtraileren må således ikke bruges til vedligeholdelse af private haver mv.

Udstyret i grejtraileren materiel må ikke bruges erhvervsmæssigt.

Hvilken forsikring dækker, hvis der sker uheld?

Udlåner har ikke en forsikring der dækker, hvis der sker en ulykke i forbindelse med brug af grejtrailerens udstyr, eller hvis en bruger ved et uheld forvolder skade på andre eller andres ejendom. Det anbefales derfor kraftigt, at brugere af grejtraileren har en:

  • Heltidsulykkesforsikring – der dækker skader på brugeren selv, samt en
  • Ansvarsforsikring – der dækker skader, som brugeren forvolder andre (vil typisk være indeholdt i en almindelig ”familiens basisforsikring”).
  • Indboforsikring – der dækker tyveri af egne og lånte/lejede genstande

Grejtraileren indeholder

Maskiner / redskaber
Plæneklipper
Slagleklipper
Trimmer med snor
Trimmer med skæreskive
Hækkeklipper (alm.)
Hækkeklipper (stang)
Beskæresakse
Ørnenæb/grensakse
Høreværn
Trillebør
Skovle
Spader
Drænspade
River
Skuffejern
Koste
Økser
Bøjlesave
Pælebor
Vandkander
Spande